NEUROMED PLUS LINGUA s.r.o. 

.

IČ     27848922

IČZ  87210000

.

.

.

AKTUALITY


DOVOLENÁ

NEUROLOGICKÁ   I   DĚTSKÁ   NEUROLOGICKÁ   AMBULANCE UZAVŘENA   

v měsíci červenci:

3. - 7.7.2023

středa 12.7.2023  

čtvrtek 13.7.2023

25. - 28.7.2023

v měsíci srpnu:  

1. - 4.8.2023

 

NEUROLOGICKÁ  AMBULANCE OSTRAVA UZAVŘENA

5.7.2023

26.7.2023

2.8.2023


UPOZORNĚNÍ

Žádáme pacienty, aby zvážili nutnost svých plánovaných vyšetření.

U  již vedených pacientů je možno využít telefonických konzultací, konzultací písemnou formou přes e - mail - ordinace@neuromed-plus.cz, včetně předpisu dlouhodobě užívaných léků, které si lze objednat  formou sms zprávy na tel.  607 981 059.

Na vše reagujeme do 24 hodin. ORDINAČNÍ DOBA PRACOVIŠŤ

.

Neurologie MUDr. Irena Johannová

Poliklinika Kochova - 3. patro

hlavní vchod přes lékárnu, zadní vchod a výtah pro imobilní pacienty

tel. 607 981 059

Kochova 815/1, 736 01 Havířov - Šumbark

Od: Do: Od: Do:
Pondělí 7:30 12:00 12:30 15:00 objednaní pacienti a EEG - MUDr. Johannová
Úterý 7:30 12:00 12:30 15:00 objednaní pacienti a EEG - MUDr. Johannová
Čtvrtek 7:30 12:00 12:30 15:00 objednaní pacienti - MUDr. Zarzycká
Pátek 7:30 13:00 pouze ultrazvuková vyšetření a telefonické konzultace - MUDr. Johannová

.Pondělí, úterý, středa -  infuze dle objednávek

.


Dětská neurologie MUDr. Irena Furčáková

Poliklinika Kochova

tel 607 981 059 - středa

Kochova 815/1, 736 01 Havířov - Šumbark 

Od: Do:
Středa 12:00 17:30

.


Neurologie MUDr. Irena Johannová

GYNET Lékařské centrum

tel. 590 990 455 - středa, možné pouze telefonické nebo osobní konzultace ve středy!

Kotlářová 8, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Od: Do:
Středa 8:00 14:00

 .

.


ROZSAH PÉČE NEUROLOGICKÉ AMBULANCE

Diagnostika a léčba neurologických onemocnění: vertebrogenní onemocnění, onemocnění periferního a centrálního nervového systému - roztroušená skleróza mozkomíšní, epilepsie, migrény, polyneuropatie, posttraumatické stavy  CNS, nádorová onemocnění CNS, cévní onemocnění CNS - CMP, vrozené cévní malformace, stavy po operacích centrální i periferního nervového systému, degenerativní onemocnění CNS - demence, Parkinsonova nemoc.

Provádíme ultrazvukové vyšetření karotického a vertebrálního řečiště, transkraniální ultrazvukové vyšetření mozkové cirkulace, kontroly pacientů po CMP, sledování progrese aterosklerotických plátů, monitorace pacientů po endovaskulárních zákrocích v karotickém a vertebrálním povodí, kontroly pacientů po karotické endarterektomii, utrazvuková diagnostika patologie očního bulbu - zadního kompartmentu a patologie zrakového nervu.

EEG vyšetření u dětských a dospělých pacientů s  epilepsií a jiných záchvatových onemocnění

Infuzní terapie – analgetizace - léčba bolestivých stavů, podávání kortikoidů infuzně, podávání vasodilatačních látek nitrožilně, vitaminoterapie.

.

.


ROZSAH PÉČE DĚTSKÉ NEUROLOGICKÉ AMBULANCE

Zajišťujeme  klinickou diagnostiku a léčbu neurologických onemocnění novorozenců, batolat, dětí předškolního věku, školáků a mladistvých .

Po dovršení  devatenáctého roku  klienti přechází  do péče dospělého neurologa.

Dětský neurolog řeší  neprospívání, bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy chování, vertebrogenní potíže.

Sleduje  psychomotorický vývoje  novorozenců a kojenců v souvislosti s tímto vývojové opoždění, dětské mozkové obrny,

záchvatová onemocnění epileptického i neepileptického původu, neurovývojové  vady  ( vývojovou dysfazií, poruchy s hyperaktivitou a poruchou pozornosti,  ADHD syndrom,  autismus), nervosvalová   onemocnění, neurometabolická onemocnění.

Spolupracujeme  s ambulantními i lůžkovými částmi NsP Havířov a Fakultní nemocnice Ostrava.